Reklamacje są uwzględniane tylko w przypadku niezgodności towaru z umową w przeciągu 3 dni. Reklamacje zgłaszamy mailowo na adres: biuro@biurodhr-kontakt-pl Po uwzględnieniu reklamacji towar należy odesłać do nas. Jesteśmy zobowiązani przygotować raz jeszcze zamówienie zgodnie z wytycznymi i oczekiwaniami klienta.